Türk sürücüler “Yeşil Hat”tan faydalanabilecek

Avrupa Birliği sınırları içinde gerçekleştirilen yük taşımalarının kolaylaştırılması amacıyla AB ülkelerinin sınır kapılarında “Yeşil Hatlar” oluşturulmakta olup, bu hatlardan “Türk taşımacıların ve sürücülerinin de faydalanabileceği” açıklanmıştır.

AB ülkeleri tarafından “Yeşil Hat” olarak belirlenen sınır kapılarındaki prosedürlerin en aza indirilmesi ve uyumlaştırılması öngörülmekte olup, taşıma yaptığınız AB ülkelerine yönelik taşımalarınızda aşağıdaki kolaylıklardan faydalandırılmanız öngörülmektedir.

Aşağıdaki kolaylıkların uygulanması ile ilgili sorun yaşayan taşımacıların UND Derneğine iletişime geçebilirler.

AB Ülkelerine Taşıma Yapan Türk Taşımacılarının Faydalanabileceği Yeşil Hat Sınır Geçiş Kolaylıkları:

– Tüm yük araçlarına ve sürücülere, milliyet, ikamet, geldiği yer, gideceği yer fark etmeksizin ayrımcılık yapılmadan muamele edilecektir. Üye ülkeler kendi topraklarına yük getiren gelen ya da sadece topraklarından transit geçen yükleri taşıyan araçlar arasında ayrım yapmayacaktır.

– (Yeşil hat olarak belirlenmiş) sınır geçişlerinde işlemler, şoför sağlık kontrolü dahil, 15 dakikayı geçmemelidir. Gerekirse yük taşımaları için ilave sınır kapıları açılabilir.

– Yeşil hat olarak belirlenmiş sınır kapıları, taşınan yükün cinsi fark etmeksizin, tüm yük araçlarına açık tutulmalıdır.

– Yeşil hat sınır kapılarındaki prosedürler asgariye indirilmeli ve uyumlaştırılmalıdır. Yük taşıyan araçların sürücülerinden kimlik belgeleri (pasaport), SRC belgesi (bir çalışanın uluslararası taşıma işiyle görevli olduğuna dair uluslararası kabul gören belge olarak SRC belgesi yeterli kabul edilmelidir) ve ehliyetleri dışında belge talep edilmemelidir ve gerekirse, bu haberin EK’inde sunulan “örnek yazı” (işverenin sürücüyü görevlendirme yazısı) da yeterli kabul edilmelidir. Belgelerin elektronik ibrazı/gösterilmesi yeterli kabul edilmelidir.

– Gerektiğinde, örneğin  SRC belgesi olmayan veya süresi dolmuş olan sürücüler olduğunda, AB ülkeleri uygun kimlik belgeleri ile beraber mesleğini icra etmek üzere iç sınırdan geçmelerini sağlayacak şekilde işvereninden alacakları bir yazı ( haber EK’indeki örnek kullanılabilir) talep edebilir.

– İlgili altyapının elverişliliğine bağlı olarak, trafik akışını bozmayacak şekilde, sağlık kontrolleri iç sınıra gelmeden önce veya sonra yapılabilir. Üye Ülkeler yığılmalar ve beklemeleri engellemek üzere sınırın bir tarafındaki sağlık kontrollerini koordineli olarak gerçekleştirmelidir. Sağlık kontrollerinde prensip olarak ve  aynı hızda daha etkili metotlar olmadıkça, elektronik ateş ölçümü yeterli olmalıdır.

– Yük ve belgelere yönelik diğer kontroller (yol kenarı denetimleri gibi) en aza indirilmeli ve mal akışlarını kısıtlamayacak şekilde ve ek gecikmelere yol açmayacak şekilde normal seviyeleri geçmemelidir.

– Sınır denetimleri ve sağlık kontrolleri gecikmeleri en aza indirgeyecek şekilde gerçekleştirilmeli ve sürücülerin araçlarından inmelerini gerektirmemelidir.

– Kendi topraklarında AB Üye Ülkeleri uygulamadaki tüm sürüş kısıtlamalarını, yük taşımalarını akıcı kılmak için, geçici olarak askıya alacaktır (hafta sonu yürüme yasakları, gece yürüme yasakları vb).

– Üye Ülkeler ana taşıma güzergahları üzerinde sürücüler için yeterli sıhhi tesisler ve gıda tedariği imkanlarını sağlamalıdır Güzergahlar üzerinde konaklama tesislerinin yeterli olmadığı dikkate alındığında salgın riskini önlemek üzere Üye Ülkeler sürücü dinlenme sürelerinin araç kabininde geçirilmesiyle ilgili yasağın acilen asıya alınmasını değerlendirecektir. 30 günü aşan sürelerde, sorunların sürmesi nedeniyle, Komisyon Üye Ülkelerin bu tür muafiyetlerin süresinin uzatılmasına sıcak bakmaktadır.  

– Komisyon, Üye Ülkelerin sağlık ve taşımacılık sektörü çalışanlarının, milliyeti fark etmeksizin, gereken her istikamette öncelikli olarak geçebilecekleri güvenli transit koridorları oluşturmalarını zorunlu tutar. Bu koridorların belirlenmiş güzergahtan sapmaması ve gereken dinlenme molalarının alınmasının sağlanması şarttır.

– Hayati yük taşımalarının devamlılığı kapsamında, Üye Ülkeler, Avrupa Birliği içinde, tüm taşıma türlerindeki uluslararası taşımalarda taşımacılık sektörü çalışanlarının (sürücüler, gemiadamları, pilotlar, mürettebat,  serbest dolaşımını sağlamak üzere gereken tedbirleri almalıdır.

– Başta seyahat kısıtlamaları ve zorunlu karantina uygulamaları olmak üzere, hastalık belirtisi göstermeyen taşımacılık sektörü çalışanlarının (sürücüler) bu kısıtlamalardan muaf tutulması gerekmektedir. Bununla beraber yetkililer, riski en aza indirmek için orantılı ve özel olarak uyarlanmış önlemler alacaktır. Örneğin; Üye Ülkeler hastalık belirtisi göstermeyen sürücülerden sağlığının iyi olduğuna dair bir doktor muayene belgesi talep etmeyecektir. Bu tür talepler orantısız olup sınırlı fayda sağlayacaktır zira bu sertifikanın düzenlenmesinden sonra belirti göstermeyen enfeksiyon saptanabilir ve doktorlara erişim COVID-19 salgını nedeniyle kısıtlıdır.

– Ulusal mercilerin gerekli görmesi halinde, sürücülerin sağlık kontrolünde prensip olarak elektronik ateş ölçümü yeterli kabul edilmelidir. Sürücülerin ateş ölçümü normalde aynı gün içinde 3 defadan fazla yapılmamalıdır.  Sürücünün ateşi varsa sınır yetkilileri sefere devam etmesine müsaade etmeyebilir. Sözkonusu sürücüye uygun tedavi imkanı sağlanmalıdır. Söz konusu AB ülkesi aracın, yeni sürücü gelene kadar geçici olarak muhafaza edileceği uygun tesisleri (park alanı)kullanıma koyması gereklidir.

– Komisyon ayrıca havaalanları, limanlar, demiryolu istasyonlar ve diğer kara ulaşım merkezlerinde hijyen koşullarını artıracak tedbirleri uygulamalarını önermektedir. Öncelikli personelin de bu ulaşım merkezlerinde görevlendirmesi ve dezenfeksiyon gibi tedbirleri değerlendirmesi gerekmektedir. Sürücüler gibi ulaştırma sektörü çalışanlarının emniyetini artıracak önerilere uyulmalıdır.

– Başta taze gıda ve hayati gıda ürünler, canlı hayvan ve hayvan yemi, tarım ürünlerinin hammaddeleri, veteriner ilaçları dahil tıbbi ürünler, kişisel koruyucu malzemeler ve insan menşeli tedavi edici ürenler ile bu süreçlerin üretim ve sürdürülebilirliğini sağlayacak sanayi girdileri olmak üzere yük ve malzeme akışlarının sürekliliğinin sağlanması amacıyla, taşımacılık sektörü çalışanlarının (sürücüler) dezenfeksiyon ürünleri ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanın dağıtımı ve tahsisinde (kati tıbbi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra) öncelikli gruplardan biri olarak değerlendirilmesi şarttır.

– Üye Ülkeler sözleşmeleri sona eren taşımacılık sektörü çalışanlarının (sürücülerin) ülkelerine dönmelerinin kolaylaştırılması ve bu konuda kendilerine gerekli desteğin verilmesi için işbirliği yapacaktır.

Yukarıda belirtilen kuralların tamamı, AB içinde veya AB’ye yönelik olarak malların serbest dolaşımı için önem arz etmeleri halinde, AB dışı 3 ülke vatandaşları için de geçerli olacaktır

AB ÜLKELERİNDE YÜK TAŞIYAN ULUSLARARASI SÜRÜCÜLERF İÇİN FİRMA GÖREVLENDİRME YAZISI (ÖRNEK İNGİLİZCE ORJİNAL) 

SÜRÜCÜCÜ GÖREVLENDİRME YAZISININ TÜRKÇE TERCÜMESİ 

AB ülkelerine yönelik taşımalarınızda kullanılmak üzere düzenlenmiş olan bu belgenin tercümesini inceleyerek, İngilizce formu imzalı-kaşeli olarak doldurup yurt dışına çıkacak sürücülerinize vermeniz gerekmektedir.

Görüşmeye Başla
Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
Merhaba...
Yardımcı olabilir miyim?